top of page

Čo to je, tá žena?

Updated: Apr 17, 2019Pôvodne som chcela začať písať o ženskosti a tak mi napadlo, že by bolo fajn ženu, ako nositeľa ženskosti definovať. Ale potom som si uvedomila, že to nebude zďaleka také jednoduché, ako som si myslela a že bude treba túto tému rozdeliť do viacerých článkov. Nehovoriac o tom, že by to malo dávať hlavu a pätu. Tak poďme na to!


Žena je definovaná ako "dospelý príslušník ľudskej rasy ženského pohlavia" (1). Pohlavné orgány ženy pozostávajú z pohlavných orgánov vnútorných (pošva, maternica, vajcovody, vaječníky) a vonkajších (toporivé tkanivá, vestibulárne žlazy, malé stydké pysky, veľké stydké pysky, venušin pahorok) (2). "Typicky geneticky vyvinutá žena má schopnosť rodiť potomkov od adolescenčného veku do menopauzy" (3). V období puberty sa začínajú objavovať pohlavné znaky sekundárne, na základe, ktorých sa dajú muži od žien pomerne ľahko rozoznať (4).


Asi sa pýtate, čo je na tom také zložité?

Lenže..."za ženu môže byť považovaná aj osoba, ktorej pohlavie nezodpovedá jej genderovej identite alebo intersex osoba, ktorej pohlavné znaky nezodpovedajú ani mužskej ani ženskej charakteristike" (3). Inými slovami, v prvom prípade sa osoba považuje za ženu (genderová identita), ale jej pohlavné orgány (pohlavie, angl. sex) sú mužské a druhý prípad hovorí o človeku, ktorý má znaky oboch pohlaví, ale cíti sa byť ženou (napr.).


A je to ešte zložitejšie.

V rozhovore pre Český rozhlas Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. uviedol, že "máme minimálne 63 pohlaví (5). Hoci som oboznámená s rôznymi anomáliami v počte a kombinácii pohlavných chromozómov, toto prekvapilo aj mňa. Ako je to vôbec možné? Pán profesor ďalej vysvetľuje, že pohlavie sa formuje na rôznych úrovniach: "Jedna úroveň je chromozomálna: ak má jedinec samičie chromozómy XX alebo samčie XY. Ale potom je tiež gonadálnie pohlavie, tzn. či má semenníky alebo vaječníky. Potom je genitálne pohlavie, tj. či má penis nebo maternicu a pošvu. Potom je hypotalamické pohlavie, ktoré rozhoduje o tom, či majú mužskú alebo ženskú hormonálnu sústavu. A potom tiež samozrejme psychické pohlavie.“ (...). "To znamená: chromozomálne je to napríklad muž, psychicky je to žena, hormonálne niečo medzi" (5).


Tak. Nabúralo Vám to dogmu, videnie sveta? Priznám sa, že mne trochu ano. A navyše mi to nabúralo koncept, ktorého som sa tu chcela držať. Trochu sa teda pri tejto téme zdržím, pretože ako sa ukazuje, téma pohlaví a gender je v súčasnosti viac než aktuálna.
Mia 

Zdroje:

  1. Woman | Define Woman at Dictionary.com. Dictionary.com | Meanings and Definitions of Words at Dictionary.com [online]. Copyright © Random House, Inc. 2018 [cit. 06.10.2018]. Dostupné z: https://www.dictionary.com/browse/woman?s=t

  2. Ženské pohlavní ústrojí – WikiSkripta. [online]. Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/%C5%BDensk%C3%A9_pohlavn%C3%AD_%C3%BAstroj%C3%AD [cit. 06.10.2018].

  3. Woman - Wikipedia. [online]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Woman [cit. 06.10.2018].

  4. Secondary sex characteristic - Wikipedia. [online]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_sex_characteristic [cit. 06.10.2018].

  5. Cyril Höschl: Máme minimálně 63 pohlaví | Dvojka. Český rozhlas Dvojka [online]. Copyright © [cit. 06.10.2018]. Dostupné z: https://dvojka.rozhlas.cz/cyril-hoschl-mame-minimalne-63-pohlavi-7630382 [cit. 06.10.2018].

50 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page